Dyslexi - om några elever på gymnasiet har utvecklat andra strategier för inlärningsprocessen

DSpace Repository

Dyslexi - om några elever på gymnasiet har utvecklat andra strategier för inlärningsprocessen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dyslexi - om några elever på gymnasiet har utvecklat andra strategier för inlärningsprocessen
Author Björkman, Mikael ; Magnusson, Jan
Date 2009
Swedish abstract
Björkman, Mikael & Magnusson, Jan (2009) Dyslexi. (Dyslexia). Skolutveckling och ledarskap, 90hp. Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Dyslexi – är ett examensarbete och en C-uppsats på 15 högskolepoäng på lärarhögskolan i Malmö. Intresset för dyslexi startade hos författarna under deras utbildning till lärare då de kom i kontakt med just specialpedagogik. Syftet med arbetet har varit att undersöka om elever med dyslexi utvecklar andra metoder för inlärning. Som metod har författarna använt sig av kvalitativa forskningsintervjuer och en undersökande enkät. Resultatet kan ses som en paradox till frågeställningen då vi fått reda på att de utvecklar andra metoder, men att vi dock inte vet hur det går till. Nyckelord: dyslexi, gymnasiet, självförtroende, specialpedagogik, yrkesutbildning
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject dyslexi
självförtroende
gymnasiet
specialpedagogik
yrkesutbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7706 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics