Postoperativa infektioner - en litteraturstudie om förebyggande omvårdnadsåtgärder

DSpace Repository

Postoperativa infektioner - en litteraturstudie om förebyggande omvårdnadsåtgärder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Postoperativa infektioner - en litteraturstudie om förebyggande omvårdnadsåtgärder
Author Andersson, Alexandra ; Carlsson, Teresa
Date 2009
Swedish abstract
Postoperativa infektioner är en del av de vårdrelaterade infektioner som drabbar patienter inom vården. Kostnaderna för postoperativa infektioner uppgår till minst 500 miljoner kronor årligen. Syftet med studien var att beskriva förebyggande omvårdnadsåtgärder för postoperativa infektioner. Arbetet inriktar sig på kirurgiska patienter. Det är en litteraturstudie där en databassökning har gjorts för att finna vetenskapligt material. Elva artiklar har använts och kvalitetsgranskats. Studien har följt Goodmans:s sex steg för strukturen av arbetet. Materialet har resulterat i en sammanställning av evidensbaserade åtgärder för sjuksköterskan och hennes/hans roll i att förebygga postoperativa infektioner. Hårborttagning, kroppstvätt, hudförberedelser, handhygien hos personalen, normal temperatur, blodglukoskontroller och skötsel av operationssår är de åtgärder som beskrivs i denna studie. Diskussionen som följer är om forskningen som finns är för gammal eller om riktlinjer och rekommendationer inte tillämpas i den kliniska verksamheten då postoperativa infektioner fortfarande är ett stort problem.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject postoperativa infektioner
omvårdnadsåtgärder
Handle http://hdl.handle.net/2043/7709 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics