Tid är mer än att avläsa klockan - Matematikundervisning om en svårbegriplig storhet

DSpace Repository

Tid är mer än att avläsa klockan - Matematikundervisning om en svårbegriplig storhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tid är mer än att avläsa klockan - Matematikundervisning om en svårbegriplig storhet
Author Nolin, Christina ; Peters, Dörte
Date 2009
Swedish abstract
Syfte med vårt arbete är att belysa den praktiska omsättningen av de nya målen för elever i skolår 3 och då speciellt målet angående storheten tid inom ämnet matematik. Vi har intervjuat tre lärare om deras undervisning om tid mot de nya målen och granskat läroböcker de använder. Vi lät åtta av deras elever uppskatta tider av olika upplevda aktiviteter och har genom intervjuer granskat deras förståelse för tid. Resultatet visar att lärarnas tillvägagångssätt angående undervisning om tid skiljdes åt. Medan två lärare undervisar områdesvis beskriver den tredje läraren undervisning om tid som något hon integrerar i samtal med eleverna. Lärarna är insatta i de nya målen men skolorna har inte hunnit uppdatera sina lokala arbetsplaner. Eleverna visade sig ha kommit olika långt i sin utveckling angående sin förståelse för tid trots att de hade liknande resultat angående själva uppskattningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject grundskolans tidigare år
klocka
matematik
mål
skolår 3
tid
tidsuppfattning
uppskatta
Handle http://hdl.handle.net/2043/7712 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics