Ja, ja, jag kan, en gul knapp sa att du slapp!

DSpace Repository

Ja, ja, jag kan, en gul knapp sa att du slapp!

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ja, ja, jag kan, en gul knapp sa att du slapp!
Author Carlsson, Marina ; Ekberg, Elsa
Date 2009
English abstract
Fairy tales and puppet theatre can open up an enchanting world and arouse children’s imagination, but also attract attention in different ways, to make them question and reflect upon the world around them. Our object is to investigate how fairy tale and puppet theatre can attract children’s attention. We will investigate possible similarities and differences, and also try to observe advantages and disadvantages with the different methods. In our study, we have been out in two rounds at a preschool with fifteen children aged three to five years. We performed two fairy tales, The ugly duckling and The little red riding hood. In this context, we have made use of qualitative method of observations where we were participating in. The result of our study showed clearly how children’s attention and concentration were caught, this, the children showed, trough their body language and by their verbal comments. We could also see that the children were engaged by the content but emotionally they were not affected. In terms of differences we note that the children were more active during the verbal fairy tale time in which questions were asked, while in the theatre, however, the children were more active physically, through the document. The advantages that we have whit the fairy tale telling is that it is easier to stop and ask questions. The drawbacks are that it may be difficult for children to process the fairy tale afterwards. The advantages which we can see in the puppet theatre, however, is that children can easily process the documents by themselves using hand-held dolls, and the disadvantage is that it is difficult to stop and ask questions to the children.
Swedish abstract
Sagouppläsning och dockteaterföreställning kan öppna en förtrollande värld och väcka barns fantasi, det kan också fånga deras uppmärksamhet på olika sätt där man kan få dem att börja fråga och reflektera över sin omvärld. Vårt syfte är att undersöka hur sagouppläsning respektive dockteaterföreställning kan fånga barns uppmärksamhet. Vi undersöker även eventuella likheter och skillnader, och vill också observera fördelar och nackdelar med de olika metoderna relaterat till barnen. I vår underökning har vi varit ute i två omgångar på en förskola med 15 barn i åldern 3 till fem år. Vid sagouppläsning framförde vi Den fula ankungen och vid dockteaterföreställningen framfördes Rödluvan och vargen. I samband med detta har vi använt oss av kvalitativa metoder i form av observationer och gruppintervjuer där vi själva har varit delaktiga. Resultatet av vår undersökning visade tydligt hur barns uppmärksamhet och koncentration fångades, detta visade barnen genom sitt kroppsspråk och via deras verbala kommentarer. Vi kunde också konstatera att barnen blev engagerade av innehållet men rent känslomässigt blev de inte påverkade. När det gäller skillnader har vi kunnat observera att barnen var mer verbalt aktiva under sagouppläsningens gång där frågor ställdes, medan i dockteaterföreställningen var barnen mer aktiva kroppsligen genom handlingens gång. Fördelarna som vi har sett i samband med sagouppläsning är att man lättare kan stanna upp och ställa frågor. Nackdelarna är att det kan vara svårt för barnen att bearbeta sagan efteråt. Fördelarna som vi kan se i dockteaterföreställningen är att barnen kan lättare bearbeta handlingen genom att själva använda handdockorna, och nackdelarna är att det är svårare att stanna upp och ställa frågor till barnen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Uppmärksamhet
Koncentration
Engagemang
Dockteaterföreställning
Sagouppläsning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7714 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics