Lika chanser i gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion

DSpace Repository

Lika chanser i gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Doctoral Thesis
Title Lika chanser i gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion
Author Korp, Helena
Date 2006
Swedish abstract
Under 1990-talet genomfördes en genomgripande reform av det svenska gymnasiet. Dels ersattes de tidigare gymnasielinjerna med treåriga program, dels flyttades ansvaret för utbildningens genomförande och ekonomi från staten till kommunerna. Ett kriterierelaterat betygssystem ersatte också det tidigare relativa. Eftersom betygen används som urvalsinstrument är det viktigt att de är likvärdiga mellan skolor och program. För att stödja en likvärdig betygsättning finns nationella prov för vissa kurser. Denna avhandling bygger på en studie av hur nationella prov används och fungerar i betygsättningen i olika gymnasieprogram och -skolor, och hur de stämmer överens med den undervisning som ges i olika gymnasiemiljöer. I studien intervjuades lärare, elever och rektorer i fyra program på fyra skolor. Resultaten visade en mycket stor variation mellan program och skolor i alla led från undervisningens inriktning till förberedelserna, genomförandet och bedömningen av de nationella proven, och slutligen i hur de nationella proven användes i betygsättningen. I avhandlingen diskuteras dessa resultat i förhållande till utbildningens samhälleliga roller. En viktig slutsats är att äldre utbildningsformers olika traditioner och uppdelning av elever med olika kön och social bakgrund på olika utbildningsgrenar i stor utsträckning lever kvar i det nuvarande systemet.
Publisher Malmö högskola, Lärarutbildningen
Series/Issue Malmö Studies in Educational Sciences;24
ISSN 1651-4513
ISBN 91-85042-20-X
Pages 292
Language swe (iso)
Subject betygsättning gymnasieskolan
social selektion gymnasieskolan
nationella prov -- Sverige
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/7717 Permalink to this page
Purchase printed copy
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics