Specialpedagoger i förskolan, vad är nyttan med det?

DSpace Repository

Specialpedagoger i förskolan, vad är nyttan med det?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Specialpedagoger i förskolan, vad är nyttan med det?
Author Eliasson, Maria
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur pedagoger i förskoleklass och skolledning upplever betydelsen av specialpedagogens arbete i förskolan för barns fortsatta skolgång. Undersökningsmetoden är kvalitativ intervju och för studien är två rektorsområden utvalda och representeras av två rektorer och tre pedagoger i förskoleklass. Resultatet visar att det finns många fördelar med specialpedagogens arbete i förskolan. Att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd och stöd åt personalen i förskolan i sitt arbete med dessa, är den främsta anledningen till att rektorerna valt att satsa på specialpedagoger i förskolan. Vem som främst gynnas framkommer inte utan barn, föräldrar, pedagoger i förskola/skolan och rektorer nämns alla som de som har stor nytta av arbetet. En fördel som nämns i undersökningen är att om specialpedagogen arbetar både i förskola och i förskoleklass bildas en länk mellan de olika verksamheterna samtidigt som förskolans kunskaper om barnen förs vidare med in i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
förskoleklass
specialpedagog
specialpedagogik
övergång
Handle http://hdl.handle.net/2043/7720 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics