Specialpedagogen med arbetsmiljöuppdrag

DSpace Repository

Specialpedagogen med arbetsmiljöuppdrag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Specialpedagogen med arbetsmiljöuppdrag
Author Roos, Andrea ; Ståhl, Jenny-Ann
Date 2009
Swedish abstract
Abstrakt Roos, Andrea & Ståhl, Jenny-Ann (2009) Specialpedagog med arbetsmiljöuppdrag (Special need´s teacher with a working environment mission) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilken roll specialpedagogen kan spela om han/hon upptäcker vuxenmobbning och kränkande behandling i skolan. Utifrån detta syfte ställs frågor som: Hur mår vuxna i skolan idag? Har specialpedagogen kompetenser för att hantera vuxenmobbning och kränkande behandling i skolan? Hur kan specialpedagogen främja den psykosociala arbetsmiljön i skolan? Kvalitativa intervjuer har gjorts med tre specialpedagoger och tre rektorer på fyra olika skolor. Samtliga specialpedagoger har en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning som påbörjades efter 2001 och alla rektorerna har rektorsutbildning eller motsvarande. Studien visar att specialpedagogen har relevant utbildning och en bra position mellan ledning och arbetslag, för att delta i både det proaktiva och reaktiva arbetet med vuxenmobbning och kränkande behandling, men inte alltid mandat från ledningen att göra det. Rektorerna ser inte alltid specialpedagogens fulla potential, som därmed inte får använda sin kompetens fullt ut.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject psykosocial arbetsmiljö
vuxenmobbning
handledning
ledarskap
kränkande behandling
specialpedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/7721 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics