Lek, utveckling och socialisation

DSpace Repository

Lek, utveckling och socialisation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lek, utveckling och socialisation
Author Petersson, Hanna ; Sörensson, Jessica
Date 2009
Swedish abstract
Leken är otroligt viktig för vår utveckling och hur vi fungerar som sociala människor. I leken tar vi in de erfarenheter som vi upplevt och utvecklar dessa i gemenskap med andra. Vår kulturella och sociala bakgrund formar oss till den vi är. Hur mycket syns denna bakgrund i leken, är vi jämlika när vi leker? Forskare säger att leken är otrolig betydelsefull för den sociala kompetensen, då man lär sig empati, vänta på sin tur samt att fungera i grupp. Vår forskning utgår från ett socialt-, kulturellt-, samt ett utvecklingsperspektiv. Vi har även belyst hur leken har förändrats i ett nu- och dåtids perspektiv. Undersökningen bygger på intervjuer med fem förskollärare. Vi har fått reda på resultatet genom kvalitativa intervjuer med dessa. Intervjuerna har skett enskilt och inte i grupp. Genom dessa intervjuer fick vi reda på hur viktig leken är för barns utveckling. Vi fick även reda på att språket är en viktig komponent i leken. Pedagogernas syn på hur man ser på leken idag har även den förändrats, genom att man reflekterar mer över lekens betydelse och uppmärksammar detta i verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lek
lek nu och då
kultur
socialisation
utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/7725 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics