Utvecklas med familjeklass - en studie om vilka effekter familjeklassarbetet har på elever och föräldrar.

DSpace Repository

Utvecklas med familjeklass - en studie om vilka effekter familjeklassarbetet har på elever och föräldrar.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utvecklas med familjeklass - en studie om vilka effekter familjeklassarbetet har på elever och föräldrar.
Author Walfrid, Magnus
Date 2009-02-09
Swedish abstract
Mitt intresse för föräldrasamverkan har under utbildningens gång ökat. Ämnet har blivit ännu intressantare för mig efter att jag under min utbildning sett ett arbetssätt som jag inte hört talas om innan. Det handlar om någonting som kallas familjeklass. Detta betyder att man involverar föräldrarna i större utsträckning än vad man tidigare gjort eftersom skolsituationen för eleven inte är tillfredsställande för någon part. Det kan handla om koncentrationssvårigheter, konflikter eller ur kunskapsmässigt perspektiv. Familjeklass innebär att föräldern kommer till skolan vid tre tillfällen i veckan och håller i undervisningen för sitt barn med stöd av en pedagog från skolan. Syftet med detta arbete har varit att få en inblick i hur arbetet med familjeklass kan se ut i en svensk skola och även att försöka se om detta arbetssätt kan vara en väg att gå för att skapa en bättre skolsituation för de elever där skolgången inte fungerar optimalt. Jag har valt att undersöka detta arbetssätt med hjälp av kvalitativa intervjuer med en ansvarig pedagog, två föräldrar och två elever. Resultatet visade att familjeklassarbetet har väldigt positiva effekter på framförallt eleven. Elevernas självförtroende har ökat, de hamnar i färre konflikter och kan fokusera på skolarbetet på ett bättre sätt än innan de började i familjeklassen. Det visade sig också att detta arbetssätt är ett bra tillfälle för hem och skola att samarbeta genom att få tips och idéer hur man ska agera i olika situationer. De elever jag intervjuade har efter arbetet i familjeklassen kunnat återgå till sina ordinarie klasser och därefter fungerat på ett betydligt bättre sätt än tidigare. Problemet som finns med detta arbete är att många föräldrar inte har råd att avstå från sitt arbete. Det ges inget ekonomiskt stöd vilket den ansvariga pedagogen för familjeklassen ser som det största problemet. Genom arbetet kan jag dock konstatera att det finns stora vinster med att deltaga i familjeklass om man får en möjlighet till det.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject familjeklass
föräldrasamverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/7731 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics