Hur integrerar man föräldrarna i matematikundervisningen?

DSpace Repository

Hur integrerar man föräldrarna i matematikundervisningen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur integrerar man föräldrarna i matematikundervisningen?
Author Eriksson, Michael ; Rasmusson, Johan
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att utforma ett material där matematikundervisningens mål och arbetssätt tydliggörs för föräldrarna; detta för att föräldrarna ska bli mer positiva till undervisningen och därmed påverka sina barn positivt. Vi har på två skolor i södra Sverige genomfört en enkätundersökning med 49 elever i skolår 4 och deras föräldrar. Undersökningen visar att föräldrar inte är insatta i matematikundervisningen, att de vill ha mer information om undervisningens mål och arbetssätt samt hur de kan hjälpa sina barns matematik-inlärning. Denna information vill de ha i form av brev och träffar. Vi har utformat ett material för hur informationsträff och –brev kan läggas upp och vad de kan innehålla. Med detta material kan skolan tydliggöra den information som föräldrarna behöver för att bättre kunna hjälpa sina barn med matematiken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject attityd
föräldrar
information
matematikundervisning
samverkan
skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/7734 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics