Lärarens betydelse för den muntliga kommunikationen i matematikundervisningen

DSpace Repository

Lärarens betydelse för den muntliga kommunikationen i matematikundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarens betydelse för den muntliga kommunikationen i matematikundervisningen
Author Mårtensson, Malin ; Sörensson, Kristina
Date 2009
Swedish abstract
Efter att ha läst Riesbecks avhandling, Interaktion och problemlösning – Att kommunicera om och med matematik, fann vi av intresse att undersöka lärarens betydelse för en meningsfull muntlig matematisk kommunikation som ger eleverna en matematisk förståelse. Utifrån klassrumsobservationer och lärarintervjuer i skolår 2 och 3 ville vi ta reda på hur kommunikationen ser ut i klassrummet och även hur läraren förhåller sig till denna. Vårt resultat visar att läraren har en avgörande roll för den muntliga kommunikationen, vilket också de intervjuade lärarna är medvetna om. Däremot kom vi fram till att det lärarna framhöll som viktigt i kommunikationen, praktiserade de inte alltid i undervisningen då de dominerade kommunikationen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject muntlig kommunikation
dialog
språk
begreppsförståelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/7736 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics