Lärares tankar om bedömning - intervjuer med fem pedagoger

DSpace Repository

Lärares tankar om bedömning - intervjuer med fem pedagoger

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares tankar om bedömning - intervjuer med fem pedagoger
Author Skoog, Margareta
Date 2009
Swedish abstract
I skolan ska elever utveckla sin kunskap. I vilken utsträckning så sker ska bedömas av lärarna. Dessa bedömningar ska ske i enlighet med Lpo -94 och utifrån direktiv från Skolverket. Likvärdig bedömning är dock svårt att uppnå och Skolverket menar därför att det lokala arbetet med att, lärare tillsammans, tolka de nationella styrdokumenten är av avgörande betydelse. Denna uppsats har som syfte att få ökad insikt i hur detta arbete gestaltar sig. De frågor som söks svar på är hur lärare tänker kring bedömning och likvärdighet, hur samtalen lärare emellan förs och vilken roll lokala styrdokument har i bedömningsarbetet. Fem kvalitativa intervjuer har genomförts med lärare som undervisar i grundskolans senare år. Resultatet visar att tre lärare har en syn på bedömning som ligger nära den av Skolverket föreskrivna medan två stycken har en syn som till stora delar inte gör det.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bedömning
kollegiala samtal
rättvis och likvärdig bedömning
lokala styrdokument
skolutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/7739 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics