”Ska jag vara riktigt ärlig, så är det kanske max tre minuter på fyra år” Om hur den samiska religionen framställs i ämnet religionskunskap

DSpace Repository

”Ska jag vara riktigt ärlig, så är det kanske max tre minuter på fyra år” Om hur den samiska religionen framställs i ämnet religionskunskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Ska jag vara riktigt ärlig, så är det kanske max tre minuter på fyra år” Om hur den samiska religionen framställs i ämnet religionskunskap
Author Delgård, Anna-Lena
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats, som utgör mitt examensarbete i utbildningen till lärare i religionskunskap, var att undersöka hur vilket utrymme den samiska religionen får i undervisningen i ämnet religionskunskap, samt att titta på vilket stoff som tas upp. Min hypotes var att det utrymme som ägnas samerna skulle vara ytterst begränsat, samt att det, om de överhuvudtagets togs upp, i så fall skulle vara en väldigt ytlig bild som gavs. För att ta reda på om detta antagande var korrekt genomfördes dels kvalitativa intervjuer med fyra lärare som undervisar i ämnet religionskunskap på grundskolans senare år, dels en läromedelsanalys av ett antal läroböcker. Resultatet av dessa båda undersökningar bekräftade min hypotes. Ingen av de intervjuade lärarna ägnar samerna något större utrymme i sin undervisning, utan de nämner oftast bara dem kort i anslutning till andra områden. Anledningarna till deras val var något varierade, men tre av dem hänvisade bland annat till bristen på utrymme inom ramen för religionskunskapen och de samhällsorienterande ämnena (SO). Av läroboksgranskningen framkom det att även om samerna berörs i böckerna, så är det i varierande form. Gemensamt för alla böckerna, med undantag för en, är dock att fokus ligger på det mystiska inom religionen, samt att få paralleller till hur samerna lever idag görs. Det kan även konstateras att det är den västerländska historieskrivningen, med ett ”vi” som skriver om ett ”dem”, som råder.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject samisk religion
samer
läromedelsanalys
kvalitativ intervju
grundskolans senare år
Handle http://hdl.handle.net/2043/7742 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics