Tankar om estetiskt arbete i grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tankar om estetiskt arbete i grundskolan
Author Olsson, Emma
Date 2009
Swedish abstract
Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur elever och deras lärare värderar estetiskt arbete och hur det estetiska arbetet fungerar i praktiken. I uppsatsen belyser jag estetiskt arbete som ämne och metod och jämför styrdokument med forskning och mitt undersökningsresultat. Jag har på ett kvalitativt sätt intervjuat fyra elever i en årskurs fem samt deras lärare för att analysera resultatet utifrån urvald kunskapsbakgrund, mitt syfte och mina frågeställningar i uppsatsen. Resultaten visar att eleverna upplever de enklast mätbara ämnena som viktigast och ser främst estetisk kunskap relevant ifall den i framtiden ska praktiseras inom ett yrke eller för eget behov. Drama uppfattas främst som retorisk färdighetsträning där fokus på resultat skuggar arbetsprocessen. Eleverna ser dock möjligheterna till tolkning genom estetiska intryck, fördjupad inlärning genom att fysiskt gestalta kunskap och har idéer till ytterligare integrering av estetiskt arbete inom en tematisk verksamhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject estetik
grundskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/7744 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics