Ska vi leka?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ska vi leka?
Author Olsson, Maria ; Holmquist, Nina
Date 2009
English abstract
ABSTRACT Holmqvist, N & Olsson, M (2009) Shall we play? Malmö:Teacher Education:University of Malmö We have performed a study in which we have investigated the view teachers hold of play in pre-school and the way they work in order to include all the children in play. In order to get the results necessary in our investigation we made the following questions our starting point: How do you define play in pre-school, and to what extent do you consider it to be important? How do teachers facilitate inclusion in play in pre-school? We start by describing why we chose this area, explaining and clarifying the notion of play and why it is the principal element in pre-school. For our investigation we have used earlier research that we consider to be germane to our study. It has mainly consisted of theories about play and methods for including children in play. We have come to the conclusion that it is the teachers’ responsibility to include all children in play and that the teachers should participate in order to promote play and inclusion in play. All children are meant to be included, but not in all situations. To get the information necessary for our study we have chosen to use interviews and observations. We have interviewed five teachers, four of whom worked with younger children, and the last one of which worked in a pre-school class. Two of the teachers working with younger children have experience from elementary school. Key words: play, exclusion, participation, language, class spirit, security
Swedish abstract
Abstract Holmquist, N & Olsson, M (2009). Ska vi leka? Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola Vi har utfört en studie där vi har granskat pedagogernas syn på lek i förskolan och hur de arbetar utifrån inkludering av alla barn i leken. För att få svar på våra frågor har vi utgått från följande frågeställningar: Hur definierar du leken i förskolan och hur viktig anser du att den är? Hur pedagoger främjar inkludering i leken i förskolan. Vi kommer att inleda med att börja beskriva varför vi valde detta område där vi sedan förklarar och konkretiserar vad leken innebär och varför den är det grundläggande elementet i förskolan. För att få svar har vi använt oss av tidigare forskning som vi anser är relevant för vår undersökning. Den har främst innefattat lekteorier och metoder för att inkludera barn i lek. Vi har kommit fram till att det är pedagogens ansvar att inkludera alla barn i leken och att pedagogerna deltar i leken för att främja denna och ett inkluderande. Alla barn ska inkluderas i leken men inte i alla lägen. För att få svar på våra frågor har vi valt att använda oss av intervjuer och observationer. Vi har intervjuat fyra pedagoger som alla arbetade på en småbarnsavdelning där barnen är mellan 1-3 år. Nyckelord: Lek, utanförskap, inkludering, deltagande, språk, trygghet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Lek
Utanförskap
Inkludering
Deltagande
Språk
Trygghet
Handle http://hdl.handle.net/2043/7749 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics