Samspel på en småbarnsavdelning på en förskola

DSpace Repository

Samspel på en småbarnsavdelning på en förskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samspel på en småbarnsavdelning på en förskola
Author Mårtensson, Helen
Date 2009
Swedish abstract
Abstract Mårtensson, Helen (2009). Samspel på en småbarnsavdelning på en förskola. Malmö högskola: Lärarutbildningen. Syftet med den här studien var att ta reda på hur pedagogerna på en 1,5- och 2-åringsavdelning främjar barnens samspel och hur 1,5- och 2-åringarna samspelar med barnen i samma ålder under den fria tiden, då det finns tid till att leka och även hur de tar kontakt med pedagogerna. Studiens syfte var också att ta reda på hur samspel i sin tur påverkar barnens lärande. Frågeställningarna som studien har utgått ifrån är: Hur arbetar pedagogerna i praktiken för att främja barnens samspel? På vilka sätt samspelar 1,5- och 2-åringar med de andra barnen på avdelningen? På vilka sätt tar 1,5- och 2-åringarna kontakt med pedagogerna? Metoderna som har använts för att få svar på frågor är intervjuer och observationer. Urvalsgruppen för undersökningen är en barnskötare och en förskollärare och två 1,5- åringar och två 2-åringar. Sterns teori har valts som grund till denna studie, den handlar om barnets självutveckling och samspel. Tidigare forskningen handlar om samspel i förskolan, toddlarkultur, småbarns lek, empati i förskolan och om etik i barnens värld. Slutsatserna av denna studie är att barn samspelar med varandra genom att visa empati för varandra på olika sätt och att de har samspelar kring leksaker då konflikter har uppstått. 1,5- och 2-åringarna har samspelat med varandra genom att imiterat varandra i rörelselekar då det har funnits ett glädjande samspel mellan barnen. Med kroppsspråket har barnen tydlig visat vad de vill, detta visar barnet för andra i sin närhet. Barnen tar kontakt med pedagogerna på olika sätt. Pedagogerna främjar barnens samspel genom att vara en förebild för barnen genom att visa hur man beter sig gentemot varandra samt stödja barnen i leken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
Småbarn
Pedagoger
Samspel
Lek
Handle http://hdl.handle.net/2043/7751 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics