”Det är roligt med matte, för då får vi jobba mycket" – En studie om lärares tillvägagångssätt i undervisningen

DSpace Repository

”Det är roligt med matte, för då får vi jobba mycket" – En studie om lärares tillvägagångssätt i undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Det är roligt med matte, för då får vi jobba mycket" – En studie om lärares tillvägagångssätt i undervisningen
Author Johansson, Anna ; Nilsson, Anneli
Date 2009
Swedish abstract
Abstract Titel: ”Det är roligt med matte, för då får vi jobba mycket” - En studie om lärares tillvägagångssätt i undervisningen. Författare Anna Johansson & Anneli Nilsson Johansson, A & Nilsson, A (2006). ”Det är roligt med matte, för då får vi jobba mycket” Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola. Under vår lärarutbildning på Malmö högskola har vi fått uppleva olika typer av tillvägagångssätt för vår inlärning av kunskap. Det finns många olika pedagoger och forskare som var och en har sin uppfattning om hur undervisningen i skolan bör genomföras. Det påpekades ofta hur viktigt det är med att se varje elev, arbeta utifrån individanpassad undervisning och att skolan ska vara en plats för alla. Vår undersökning innefattar observationer av två lärare och dess elever i årskurs ett, på två olika skolor. Syftet med vår undersökning är att beskriva tillvägagångssätt i undervisningen och hur det eventuellt kan påverka eleverna. Huvudfrågan vi valde att undersöka var: Vilka tillvägagångssätt använder sig lärarna i vår studie sig av i sin undervisning? För att besvara denna fråga valde vi att använda oss av följande underfrågor: • Hur organiserar och genomför två olika lärare undervisningen i åk 1? • Avspeglar sig lärarnas tillvägagångssätt i klassrummet på elevernas samspel, koncentration och välbefinnande i skolan Metoderna vi valde att använda oss av var kvalitativa intervjuer med sex lärare. I studien presenterar och analyserar vi intervjuer med två av dessa. Dessa intervjuer har också kompletterats med observationer i klassrummen och 30 elevenkäter. Resultat visade att det fanns stora skillnader på lärarnas förhållnings- och undervisningssätt och elevernas, koncentrations- och samspelsförmåga samt intresse för skolan i de två olika klasserna. Vi kan dock inte avgöra om det enbart beror på de olika tillvägagångssätten som lärarna använde.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Tillvägagångssätt
Samspel
Lustfyllt lärande
Rörelse
Motorik
Handle http://hdl.handle.net/2043/7755 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics