Har de Idol i Paraguay?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Har de Idol i Paraguay?
Author Sahlin, Jakob ; Grönlund, Johanna
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete var att undersöka en grupp pedagogers förhållningssätt till och värdering av en undervisning med populärkulturella inslag. Vi ville ta reda på om och i sådana fall hur sådana inslag berikar undervisningen. För att söka svar på detta lät vi genomföra en studie där vi skickade ut enkäter och höll intervjuer med ett antal yrkesverksamma pedagoger. Resultatet av vår undersökning visade på en avvikelse mellan pedagogernas hållning till och praktiska utövning av undervisning med populärkulturella förtecken. Undersökningen åskådliggjorde också lyckade exempel på hur populärkulturen kan inkorporeras i undervisningen och därmed gynna utveckling och arbetsgång för såväl elev som lärare.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Populärkultur
kulturella förändringar
erfarenhetspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/7756 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics