Motivation och estetik i grundskolans senare år/ Motivation and Aesthetic in the latter years of comprehensive school

DSpace Repository

Motivation och estetik i grundskolans senare år/ Motivation and Aesthetic in the latter years of comprehensive school

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Motivation och estetik i grundskolans senare år/ Motivation and Aesthetic in the latter years of comprehensive school
Author Tapper, Erik
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att försöka belysa vad som motiverar elever i grundskolans senare år att gå till skolan. Undersökningen strävar också efter att få syn på om estetiska läroprocesser bidrar till elevernas motivation till att gå till skolan. Empirin har skaffats genom att jag har intervjuat åtta elever i grundskolans senare år. Litteratur som jag använt mig av behandlar tidigare forskning kring ämnena motivation, estetik i skolan och utvecklingspsykologi. Undersökningen visar att det som motiverar respondenterna att komma till skolan är bland annat att de känner att de vill vara närvarande för att lära sig nya kunskaper samt att få höga betyg. Att träffa sina kamrater är också en väldigt viktig del av varför eleverna känner sig motiverade att komma till skolan. Den andra frågeställningen har visat sig vara svår att besvara. Respondenterna har inte så mycket erfarenhet kring att arbeta med estetiska läroprocesser och sålunda kan inte mitt insamlade material besvara denna frågeställning. Jag kan dock säga att utifrån respondenternas uttalanden så tycker jag att man kan se att eleverna har en vilja att testa att arbeta med estetiska läroprocesser.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Motivation
KME
estetiska läroprocesser
Handle http://hdl.handle.net/2043/7767 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics