Av, om och för barn. Källor till den barndomshistoriska forskningen

DSpace Repository

Av, om och för barn. Källor till den barndomshistoriska forskningen

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Av, om och för barn. Källor till den barndomshistoriska forskningen
Author Sundkvist, Maria
Date 2008
Swedish abstract
I artikeln problematiseras möjliga källor till barndomshistorisk forskning. De har kategoriserats utifrån om de är skrivna av, om eller för barn. Empiriska exempel visar att barndomshistoria kan skrivas utifrån samtliga källtyper. Barndomshistorisk forskning är central för att förstå mänskligt handlande, då ålder är minst lika viktigt som social klass, kön och etnisk tillhörighet.
Publisher Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Host/Issue barn;2
Volume 2
ISSN 0800-1669
Pages 11
Page 31-41
Language swe (iso)
Subject childhood
history of childhood
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects
Handle http://hdl.handle.net/2043/7769 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics