Utbildar man en kvinna så utbildar man en hel nation – En studie av ett ”Montessori Training Centre” i Tanzania

DSpace Repository

Utbildar man en kvinna så utbildar man en hel nation – En studie av ett ”Montessori Training Centre” i Tanzania

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utbildar man en kvinna så utbildar man en hel nation – En studie av ett ”Montessori Training Centre” i Tanzania
Author Andersson, Josefine
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att sammanfatta Tanzanias utbildningssystem med särskild fokusering på kvinnors utbildningsmöjligheter, samt genom en etnografisk fältstudie vid ett ”Montessori Training Centre” i Tanzania presentera ett exempel på vad som konkret görs för att stärka flickors utbildningsmöjligheter. I uppsatsen presenteras resultatet av observationer, intervjuer och samtal rörande centrets uppbyggnad och funktion, kvinnors möjlighet till utbildning i landet samt tankar kring montessoripedagogiken. Slutligen lyfts vikten av gemensamma satsningar globalt, nationellt och individuellt för att utveckla jämställdhet mellan könen och skapa förutsättningar för ”utbildning för alla”. Här diskuteras även likheterna människor emellan och vikten av att belysa dessa, samt hur kvinnans nyckelfunktion i familjen i Tanzania skapar förutsättningar att sprida kunskap i samhället och att generera en mer utbildad befolkning överlag.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kvinnor
Montessori
Tanzania
utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7782 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics