Integrerad grammatik på gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Integrerad grammatik på gymnasiet
Author Lindqvist, Daniel ; Olsson, Petra
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra gymnasielärare kan förhålla sig till undervisning i svensk grammatik. Den empiriska undersökningen genomfördes på två gymnasieskolor i södra Sverige och bestod av observation vid fyra tillfällen av de intervjuades lektioner och fyra intervjuer med lika många gymnasielärare. Resultatet för denna studie visar att grammatik integreras i ordinarie svenskundervisning i varierande utsträckning och att pedagogerna väljer att ibland synliggöra grammatiken för eleverna och ibland inte. Lärarna motiverade grammatikundervisningen utifrån lydelsen ”språkets bruk och byggnad” i Kursplanen för Svenska A, och de menade att grammatikundervisning kan vara språkutvecklande. Slutsatsen visar att tre av gymnasielärarna integrerar grammatik i den ordinarie undervisningen dock i varierande grad. Vidare kom vi fram till att det finns fyra sätt att integrera grammatik i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject gymnasium
svenskämnet
grammatik
integrering
funktionalisering/formalisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/7784 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics