Jag tycker om dig, men inte det du gör

DSpace Repository

Jag tycker om dig, men inte det du gör

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jag tycker om dig, men inte det du gör
Author Nilsson, Catharina
Date 2009
Swedish abstract
Detta examensarbete är en c-uppsats och en avslutande del i lärarutbildningen. Syftet med examensarbetet var att undersöka hur elevvårdande personal talar om sina pedagogiska och sociala strategier gentemot barn med socioemotionella problem.Genom intervjuer, tidigare forskning och teorier visar resultatet på att barn med socioemotionella problem behöver struktur, tydlighet och realistiska krav och förväntningar där fokus bör ligga på barnets styrkor.Genom uppmuntran och beröm kan barnets självkänsla och självförtroende stärkas vilket bidrar till att barnet kan fungera bättre socialt men också nå kunskapsmålen.För detta krävs det att personalen kring barn med socioemotionella problem har kunskap kring arbetssätt och förhållningssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Arbetssättförhållningssättkoncentrationssvårighetersocioemotionella problem
Handle http://hdl.handle.net/2043/7785 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics