COPE - En metod för föräldrar att ge barn ramar och kramar? - En kvalitativ studie om COPE föräldrastödsprogram

DSpace Repository

COPE - En metod för föräldrar att ge barn ramar och kramar? - En kvalitativ studie om COPE föräldrastödsprogram

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title COPE - En metod för föräldrar att ge barn ramar och kramar? - En kvalitativ studie om COPE föräldrastödsprogram
Author Kant, Malena ; Magnusson, My
Date 2009
Swedish abstract
Föreliggande examensarbete avser att studera hur verksamma kursledare inom COPE föräldrastödsprogram redogör för vilken avsikt COPE föräldrastödsprogram har, samt hur de beskriver att de arbetar för att uppnå målsättningarna med föräldrastödsprogrammet. Syftet är även att undersöka om verksamma kursledare inom COPE föräldrastödsprogram upplever sig som experter på föräldraskap. Den metod vi valt att använda är kvalitativ intervju. Det är åtta verksamma kursledare inom COPE som är intervjuade och deras svar som agerar utgångspunkt för studiens resultat. De teorier studien vilar på är social inlärningsteori och empowerment. Studiens resultat visar att COPE föräldrastödsprogram, enligt de verksamma kursledarna, syftar till att hitta verktyg och strategier för föräldrar att hantera vardagliga problem. Vidare är ett av COPE:s syfte att ge föräldrar ett socialt nätverk av likasinnade föräldrar för att öka nätverksbyggandet mellan föräldrar. Det essentiella är att föräldrar får en ökad tilltro till sin egen förmåga i rollen som föräldrar. Detta uppnås genom framförallt gruppdiskussioner vilka förs utifrån olika filmvinjetter som presenteras för föräldrarna och diverse dilemman. Viktigt enligt kursledarna är att alla frågor som ställs i gruppen ”kastas” tillbaka till gruppen för att öka deras egen tilltro till sin förmåga. De verksamma kursledarna upplever sig inte som experter på föräldraskap utan menar att det är föräldrarna själva som är experter på sina barn och därmed sitter på lösningarna. Det framkommer dock att föräldrarna ser kursledarna som just experter på föräldraskap.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject COPE
empowerment
föräldraskap
föräldrastödsprogram
föräldrautbildning
social inlärningsteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/7790 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics