Det är ju konst för fan– estetiska ämnen integrerade i ämnesövergripande arbetsområden

DSpace Repository

Det är ju konst för fan– estetiska ämnen integrerade i ämnesövergripande arbetsområden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det är ju konst för fan– estetiska ämnen integrerade i ämnesövergripande arbetsområden
Author Svensson, Lars ; Nyremark, Sara
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares uppfattning, dels hur de ser på estetiska uttrycksformers integrering i ämnesövergripande arbeten samt dels vilken funktion de anser att dessa uttrycksformer har i samband med ämnesövergripande arbeten. Estetik kan delas upp i begreppen radikal och modest och dessa har fungerat som utgångspunkt i vår undersökning. Undersökningen bygger på sex kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma lärare med erfarenhet av ämnesövergripande arbeten på den aktuella skolan. Resultatet visar att samverkan mellan estetiska och teoretiska ämnen förekommer men att estetikens funktion i många fall är oklar. Om en integrering med estetiska ämnen förekommer så är det främst ämnet bild som integreras. Och om bild integreras i ett ämnesövergripande arbete så är det i den gamla formen som ett lustfullt inslag frånkopplat en verklig mening, så kallad modest estetik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Estetiska uttrycksformer
ämnesövergripande arbeten
modest och radikal estetik
Handle http://hdl.handle.net/2043/7792 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics