Personlig assistans - Insatsen, yrket och utbildningskraven

DSpace Repository

Personlig assistans - Insatsen, yrket och utbildningskraven

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Personlig assistans - Insatsen, yrket och utbildningskraven
Author Bångdahl Bergquist, Susan ; Milanovic, Katarina
Date 2008
English abstract
The purpose of this essay is to study general educational requirements of personal assistants’ and to increase our knowledge and understanding of the personal assistants’ service conditions in relation to their profession. We also want to study the research available on the subject, for example, government rapports, administrative documents and other literature written by people close to or affected by personal assistance. To fulfill our goal and our purpose we decided to do a literary study on the subject with a content and secondary analysis. The result we obtained showed us that there were numerous opinions concerning the educational requirements.
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är undersöka generella utbildningskrav på personliga assistenter. Vi vill också få en ökad förståelse för hur assistenternas arbetsförhållanden ser ut i relation till deras yrkesroll. Vi är intresserade av att undersöka vilken typ av forskning som finns på ämnet och vad lagen, statliga rapporter, myndighetsdokument och andra personer som är berörda av ämnet framför. För att få svar på våra frågeställningar användes en litteraturstudie och genom innehållsanalys och sekundäranalys jämför vi de olika åsikterna som framförs i materialet. Vi har med hjälp av vår litteraturstudie möjlighet besvara följande frågeställningar; Vad ligger till grund för utformningen av personlig assistans och vad styr insatserna? Hur ser utbildningskraven ut på personliga assistenter? Finns det behov av utbildning, och i så fall vad för utbildning? samt Hur ser de personliga assistenternas arbetsuppgifter och arbetsförhållanden ut? Teorierna vi utgår ifrån är: empowerment, paternalism, professionsteorier samt begreppen kunskap och kompetens. Resultatet visade att det råder olika uppfattningar om utbildning vad gäller personlig assistans och att somliga upplever att behovet av omsorgsutbildning som ett viktigt inslag i arbetet medan andra värderar mer personliga kvalitéer. Ett annat viktigt resultat i vår studie är de personliga assistenternas skildring av yrkesrollen och värdet av det professionella och positiva förhållningssättet till arbetet som personlig assistent.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Personlig assistans
utbildning
funktionshinder
Handle http://hdl.handle.net/2043/7793 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics