Lärares föreställningar om ämnesintegration och matematik

DSpace Repository

Lärares föreställningar om ämnesintegration och matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares föreställningar om ämnesintegration och matematik
Author Holmström, Pernilla ; Skjutare, Maria
Date 2009
Swedish abstract
Vi vill undersöka vilka föreställningar matematikintresserade lärare som undervisar i skolår 1-3 har om matematik och ämnesintegration. För att kunna besvara vår frågeställning har vi dels intervjuat och dels använt enkätsvar från två lärare som har matematisk utbildning och två lärare som inte har det. Resultatet visar att lärarna i vår undersökning har en föreställning om att ämnesintegration är att i undervisningen få in flera skolämnen samtidigt, både spontant och planerat. Enligt lärarna, behöver matematik vid en integrering vara konkret och utgå från elevernas verklighet. De anser att bl.a. varierat material, utomhuspedagogik och samtal underlättar ett lärande i en ämnesintegration med matematik. Vi kan inte urskilja några tydliga skillnader i föreställningar mellan de fyra intervjuade lärarna med olika utbildningar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lärares föreställningar
matematik
skolår 1-3
tematiskt arbete
ämnesintegration
Handle http://hdl.handle.net/2043/7795 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics