Elevens val. En studie av elevers intresse och motiv för valet av gymnasiets Elprogram.

DSpace Repository

Elevens val. En studie av elevers intresse och motiv för valet av gymnasiets Elprogram.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevens val. En studie av elevers intresse och motiv för valet av gymnasiets Elprogram.
Author Hallin, Dan
Date 2009
Swedish abstract
Hallin, Dan (2009) Elevens val. En studie av elevers intresse och motiv för valet av gymnasiets Elprogram. (The pupil’s choice. A study of students’ interest and motivation for the selection of the electrical program at the upper secondary school). Skolutveckling och ledarskap, 90 hp. Lärarutbildningen, Malmö högskola. Elevens val är ett examensarbete och en C-uppsats på 15 högskolepoäng på lärar-högskolan i Malmö. Det är en studie baserat på intervjuer med nio elever på gym-nasiets elprogram med automation som inriktning. Undersökningen är utförd med kvalitativ metod. Uppsatsens syfte är att undersöka elevernas intresse och motiv med sitt val av program. Har de valt med hjärta eller hjärna? Har elevernas anhö-riga eller kompisar tryckt på? Vet en sextonåring egentligen vad han eller hon vill bli i framtiden? Resultatet visade att de intervjuade eleverna var betydligt mer målmedvetna än det första ytliga intrycket de utstrålade. Även de elever som ansåg sig ha kommit in på fel program hade fått en viss insikt om sitt framtida yrkesval, eller i varje fall vad de inte ville syssla med. Detta kan ligga till grund för hur jag som lärare ska bemöta elever på gymnasiets elprogram med automation som inriktning vid den första kontakten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Elprogrammet
intresse
motivation
målmedveten
programval
yrke
Handle http://hdl.handle.net/2043/7796 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics