Nöden är uppfinningarnas moder? Om förändringsprocesser i realiteten

DSpace Repository

Nöden är uppfinningarnas moder? Om förändringsprocesser i realiteten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nöden är uppfinningarnas moder? Om förändringsprocesser i realiteten
Author Muriqi, Luljeta ; Ödman, Anna
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är studera inledningsskedet av en förändringsprocess på en skola som ålderintegrerar högstadiet. Studien ämnar inte ta ställning för eller emot åldersintegrering i sig, eller besvara några frågor som rör åldersintegrationens vara eller icke vara, utan fokuserar på lärarnas förhållningssätt i denna förändringsprocess. Arbetet ger en inblick i litteraturens olika förhållningssätt i synen på skolledningens och lärarnas ansvar i ett förändringsarbete. Genom observationer av lektioner, samt intervjuer med lärare och skolledning på den berörda skolan framkommer deras syn på hur en förändringsprocess har skett i realiteten. Sammanfattningsvis pekar resultaten på att eftersom snabba förändringar är en del av skolans vardag är det ännu viktigare att ha ett klart uttalat syfte, så att inte förändringen sker för förändringens skull. Viktiga aspekter i sammanhanget är värdet av en gemensam vision och lärarnas delaktighet i beslutsfasen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject åldersblandat
åldersintegrerat
styrning
delaktighet
enmansvision
lärarroll
Handle http://hdl.handle.net/2043/7797 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics