Elevers förståelse för tal

DSpace Repository

Elevers förståelse för tal

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers förståelse för tal
Author Ahmad, Nasrin
Date 2009
Swedish abstract
I min studie har jag valt att undersöka elevers förståelse av tal. Syftet med detta arbete är att ta reda på elevers taluppfattning och vilka svårigheter de stöter på. Undersökningen i denna studie bygger på observationer under några lektioner i år 1, totalt arton elever, och individuella intervjuer med fyra elever i år 1. Resultatet visar att eleverna har förståelse för ental när det gäller talgrannar, taluppdelning och ramsräkning, men de har inte tillräcklig förståelse för de första tio talen och har stora svårigheter med tiotal inom talområdet 0 – 20. Många av dessa elever kan inte direkt se fingertalen och har svårt att räkna på rätt sätt. Mitt arbete avslutas med några förslag på vilket sätt man kan organisera undervisning som ger eleverna möjligheter att utveckla sin kunskap om tal.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kunskap, siffror, språk, svårigheter, tal, taluppfattning, undervisningsmetoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/7798 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics