Om Reggio Emilia

DSpace Repository

Om Reggio Emilia

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Om Reggio Emilia
Author Rydebjörk, Ida
Date 2009
Swedish abstract
Hur kan man arbeta Reggio Emilia inspirerat på en förskola? Frågan utgör syftet för denna undersökning i form av en fallstudie på en förskola och består av observationer av verksamheten och intervjuer med fyra pedagoger. Genom att studera hur den historiska förändringen utvecklats inom förskolepedagogiken kan en förståelse fås för populariteten av Reggio Emilia som finns idag. Det nämnda tillsammans med resultat från undersökningen och från den upptagna teorin utgör i detta arbete exempel på hur man kan arbeta Reggio Emilia inspirerat. Sammanfattningsvis kan man säga att inspirationen har sin grund i synsättet om det kompetenta barnet där man hela tiden utgår från barnets behov i nuet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Reggio Emilia
Förskolepedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/7800 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics