Omvårdnadsprogrammet med samhällsinriktning – tankar om en nedlagd inriktning på gymnasiet

DSpace Repository

Omvårdnadsprogrammet med samhällsinriktning – tankar om en nedlagd inriktning på gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Omvårdnadsprogrammet med samhällsinriktning – tankar om en nedlagd inriktning på gymnasiet
Author Nilsson, Katarina ; Söderman, Helena
Date 2008
Swedish abstract
Statistik visar att antalet sökande till Omvårdnadsprogrammet (OP) blir allt färre. Behovet av utbildade och kompetenta undersköterskor kommer i framtiden att öka. Syftet med denna studie är att belysa och lyfta fram tankar och uppfattningar om hur en lokal inriktning – Omvårdnadsprogrammet med samhällsinriktning (OP-s) - skapades i ett försök att höja statusen och intresset för vårdyrken. Genom en enkät till elever på OP-s och genom kvalitativa intervjuer med en pedagog, programrektorn och utvecklingssekreteraren i kommunen, har vi försökt få fram olika tankar och uppfattningar kring inriktningen. Uppsatsen belyser följande frågor: Hur upplever en OPs klass, en pedagog, rektorn på OP och utvecklingssekreteraren i kommunen alla skolans valmöjligheter? Är OP-s en utvecklingsmöjlighet för OP? På vilka sätt påverkar OP-s elevurval och nivågrupperingar? Varför är OP-s nerlagd? Resultatet visar att eleverna och pedagogen, som skapade inriktningen, upplevde inriktningen som mycket lyckad, då den gav en gedigen yrkesutbildning och särskild behörighet till många utbildningar på universitet och högskola. Skolverket kritiserade inriktningen, eftersom den inte gav eleverna möjlighet till individuella val, och OP-s fick läggas ned. Slutsatsen är att ett förändringsarbete är svårt att genomföra ensam. Det krävs stöd från kollegor och ledning för att åstadkomma en hållbar utveckling.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Elevurval
Nivågrupperingar
Omvårdnadsprogram
Utvecklingsarbete
Valmöjligheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/7804 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics