Historia - Hur intressant kan det vara?

DSpace Repository

Historia - Hur intressant kan det vara?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Historia - Hur intressant kan det vara?
Author Näsström, Karin
Date 2009
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med uppsatsen är att klarlägga högstadieelevers intresse av historia samt deras intresse för omvärlden. Jag har utgått ifrån ett elevperspektiv för att utreda elevernas uppfattningar av historia med avsikt att väcka tankar om hur pedagoger kan skapa intresseväckande ingångar i historieundervisningen för att öka förutsättningarna att höja elevernas historieintresse. Min erfarenhet är att när elever upplever undervisningen som intressant, relevant och meningsfull ökar motivationen att lära sig. Jag har använt mig av en kvantitativ enkätundersökning för att klargöra högstadieelevers intresse av historia och omvärlden. Därtill har jag även utgått ifrån två kvalitativa gruppdiskussioner för att få mer uttömmande svar av informanterna. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att historieintresset ökar i samband med elevernas ålder och årskurs men även att killar är mer intresserade av historia än tjejer. Killarna är dessutom mer intresserade av att studera hela världen medan tjejerna föredrar lokal och svensk historia.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject historia
historiedidaktik
historieintresse
historiemedvetande
historieundervisning
historieämnet
högstadieelever
identitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/7807 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics