Skolan - en social arena. En studie om hur fyra pedagoger arbetar för att utveckla elevernas sociala kompetens

DSpace Repository

Skolan - en social arena. En studie om hur fyra pedagoger arbetar för att utveckla elevernas sociala kompetens

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolan - en social arena. En studie om hur fyra pedagoger arbetar för att utveckla elevernas sociala kompetens
Author Pålsson, Malin
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med studien har varit att undersöka hur skolan arbetar med att utveckla elevernas sociala kompetens. Syfte har också varit att undersöka om och hur undervisningen i social kompetens förändras från förskoleklass till år 3. Därför har undersökningen gjorts genom att intervjua fyra pedagoger, varav en pedagog från förskoleklassen, en pedagog från år 1, en från år 2 och en från år 3. Detta för att undersöka deras förhållningssätt till socialt lärande i skolan, samt hur de arbetar med detta. Som utgångspunkt i studien använder vi oss av Howard Gardners multiplaintelligensteori. Skolans uppgift innebär att förbereda barnen inför livet, och där spelar den sociala kompetensen en central roll. Dagens samhälle bygger på att man som individ ska kunna fungera i olika gruppkonstellationer, alltså att kunna samspela med andra människor. Resultatet visar på att samtliga pedagoger arbetar med att utveckla elevernas sociala kompetens på ett mer eller mindre aktivt sätt. Det visar sig att samtliga pedagoger anser att skolan har en viktig roll i detta arbete med barnen. Resultatet visar också att förskoleklassen fokuserar mer på det sociala lärandet än de övriga klasserna. Anledningen till detta visade sig vara att man i förskoleklassen inte känner någon stress över uppnåendemålen
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Social kompetens
EQ
empati
socialt lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/7808 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics