Skolan - en social arena. En studie om hur fyra pedagoger arbetar för att utveckla elevernas sociala kompetens

DSpace Repository

Skolan - en social arena. En studie om hur fyra pedagoger arbetar för att utveckla elevernas sociala kompetens

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Pålsson, Malin
dc.date.accessioned 2009-02-16T07:44:49Z
dc.date.available 2009-02-16T07:44:49Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/7808
dc.description Syftet med studien har varit att undersöka hur skolan arbetar med att utveckla elevernas sociala kompetens. Syfte har också varit att undersöka om och hur undervisningen i social kompetens förändras från förskoleklass till år 3. Därför har undersökningen gjorts genom att intervjua fyra pedagoger, varav en pedagog från förskoleklassen, en pedagog från år 1, en från år 2 och en från år 3. Detta för att undersöka deras förhållningssätt till socialt lärande i skolan, samt hur de arbetar med detta. Som utgångspunkt i studien använder vi oss av Howard Gardners multiplaintelligensteori. Skolans uppgift innebär att förbereda barnen inför livet, och där spelar den sociala kompetensen en central roll. Dagens samhälle bygger på att man som individ ska kunna fungera i olika gruppkonstellationer, alltså att kunna samspela med andra människor. Resultatet visar på att samtliga pedagoger arbetar med att utveckla elevernas sociala kompetens på ett mer eller mindre aktivt sätt. Det visar sig att samtliga pedagoger anser att skolan har en viktig roll i detta arbete med barnen. Resultatet visar också att förskoleklassen fokuserar mer på det sociala lärandet än de övriga klasserna. Anledningen till detta visade sig vara att man i förskoleklassen inte känner någon stress över uppnåendemålen en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Social kompetens en
dc.subject EQ en
dc.subject empati en
dc.subject socialt lärande en
dc.title Skolan - en social arena. En studie om hur fyra pedagoger arbetar för att utveckla elevernas sociala kompetens en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics