Matematik i barns lek. Videoobservation av barns lek i förskolan

DSpace Repository

Matematik i barns lek. Videoobservation av barns lek i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematik i barns lek. Videoobservation av barns lek i förskolan
Author Engdahl, Susanne ; Pobiega, Marie
Date 2009
Swedish abstract
Abstract Engdahl, S & Pobiega, M (2008). Lekobservation för att upptäcka matematik i förskolan. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö Högskola Examensarbetet handlar om hur barns erfarenheter av matematik kan upptäckas i deras lek genom videoobservation. Vår undersökningsgrupp har bestått av en förskoleavdelning med 22 barn och en av deras pedagoger. Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur man kan upptäcka matematiken i barns lek och vilken form av matematik det är samt hur pedagogens roll ser ut i relation till innehållet i barns lek. De frågeställningar som vi har utgått från är: Ser vi och pedagogen matematik i leken? Vad är det för form av matematik vi och pedagogen hittar i barnens lek? De metoder vi använt oss av är videoobservation och kvalitativ intervju. Vår teoretiska utgångspunkt har varit ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. Vårt resultat visar att det finns många olika former av matematik i barnens fria lek. De former av matematik som var oftast förekommande var problemlösning, logiskt tänkande och rumsuppfattning. Vi har även kommit fram till att man som pedagog får göra en avvägning hur pass mycket man ska interagera med barnen i deras lek och ha ett medvetet förhållningssätt till innehållet i leken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematik
lek
videoobservation
utvecklingspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/7809 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics