Konsten att använda en leksak

DSpace Repository

Konsten att använda en leksak

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Konsten att använda en leksak
Author Nilsson, Jenny
Date 2009
Swedish abstract
Examensarbetet handlar om olika föreställningar mellan pedagoger och barn och på vilket sätt barnen leker med vissa leksaker. Syftet med arbetet är att få syn på olikheter eller likheter mellan vad pedagoger förväntar sig att leksakerna ska användas till och hur de faktiskt leks med av barnen. De tre frågor som arbetet har utgått från är: Hur ser barnen och pedagogerna på de utvalda leksakerna och deras användning? Skiljer sig förväntningarna åt kring hur leksakerna ska användas och i så fall hur? Hur går det till när barnen laddar leksakerna med en ny mening? För att kunna besvara dessa frågor har jag intervjuat två pedagoger och observerat en utvald barngrupp på sex barn. De teoretiska utgångspunkterna har varit leken och lågrealistiska respektive högrealistiska leksaker. Resultatet blev att det fanns några skillnader mellan barnen och pedagogernas förväntningar på hur leksaken skulle användas. Pedagogerna i denna undersökning kände till sin barngrupp väl och på så sätt var de redan bekanta med hur barnen skulle använda leksakerna, även om det inte var i det syfte som leksaken köptes in.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
leksak
Handle http://hdl.handle.net/2043/7810 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics