Barns syn på stress - i skolan

DSpace Repository

Barns syn på stress - i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns syn på stress - i skolan
Author Dehlin, Jessica ; Lindberg, Carolin
Date 2009
Swedish abstract
Jessica Dehlin och Carolin Lindberg (2008) Barns syn på stress. Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola. Studien handlar om hur barn i skolan ser på stress, samt vilka ord och känslor de kopplar till ordet stress. De barn som medverkat i vår undersökning är alla i åldrarna mellan 9 och 12 år och går i skolan i en stor stad, en medelstor stad och i en mindre by utanför en storstad. Samtliga skolor finns i Södra Sverige. Syftet med studien är att ta reda på om barn upplever stress i skolan och synliggöra barnens tankar kring stress, vilket sedan ska ge kunskap som lärare kan behöva för att kunna förebygga stress i skolan. De frågeställningar som vi utgått från är: Hur tänker barn kring stress, Vilka ord kopplar barnen till stress då de fritt får koppla ordet samman med en känsla/upplevelse och vad upplever barn skapar stress hos dem. De metoder som använts för att få svar på våra frågeställningar var via videodokumentation och kvalitativa intervjuer. Enkäter har också använts för att få ihop ett brett underlag till empirin. De teoretiska utgångspunkter som används är teorier om hur människan ska känna ett sammanhang i sin vardag och människans olika behov att känna tillfredställelse och självförverkligande. Den forskning som används är relevant till det aktuella ämnet, stress. Resultatet i studien visar att barn har en rad olika stressfaktorer som bidrar till både inre och yttre stressreaktioner. Slutsatsen som dragits är att barn upplever stress i skolan och att lärarna har en viktig roll när det kommer till att förhindra att barnen känner stress i skolan. Nyckelord: Barns perspektiv, skola, stress, stressfaktorer, stressreaktioner
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barnperspektiv
stress
Handle http://hdl.handle.net/2043/7813 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics