En pilot behöver ingen matematik i sitt yrkesutövande, eller...?

DSpace Repository

En pilot behöver ingen matematik i sitt yrkesutövande, eller...?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En pilot behöver ingen matematik i sitt yrkesutövande, eller...?
Author Gross, Jessica ; Lindsjö, Paulina
Date 2009
Swedish abstract
Detta arbete behandlar hur pojkar och flickor i skolår 4, anser att skolmatematiken och vardagsmatematiken hör ihop. Undersökningen grundar sig på en enkät under ledning, som presenteras för eleverna i två olika situationskontexter, där undersökningsgruppen är uppdelad i två olika grupper och varje grupp svarar på en enkät. Avslutningsvis genomför eleverna en praktisk uppgift. Teoridelen definierar de centrala begrepp som är relevanta för presentationen av undersökningen och presenterar forskning inom kontextvariation, genusperspektiv och skolmatematik kontra vardagsmatematik. Undersökningen visar på skillnader i flickors och pojkars svar i hur de nyttjar matematik i vardagen och viss skillnad mellan svaren i de olika kontextversionerna av enkäten. Samtidigt kan vi finna kopplingar mellan resultatet av undersökningen och den litteratur som presenteras.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject genus
grundskolans tidigare år
kontext
skolmatematik
vardagsanknuten matematik
vardagsmatematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/7815 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics