Religionsundervisning i grundskolans tidigare år

DSpace Repository

Religionsundervisning i grundskolans tidigare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Religionsundervisning i grundskolans tidigare år
Author Bjurgard, Rebecka ; Rama, Albana
Date 2009
Swedish abstract
Vårt syfte med uppsatsen är att ta reda på hur religionsundervisningen ser ut på en mindre skola i södra Skåne. Detta vill vi veta eftersom vi som blivande lärare bör ha en inblick i vad elever tycker och tänker om olika ämnen. Nu kunde vi inte testa hur eleverna och lärarna tycker om alla ämnen utan vi valde att undersöka religionskunskapsämnet som även är vårt huvudämne i lärarutbildningen. Vi valde att intervjua både elever och lärare, samt göra en enkätundersökning med samtliga elever i årskurs sex på samma skola. Vi har i vår uppsats försökt att ta reda på om lärarna ser religionskunskapsämnet som ett viktigt ämne eller ett ämne vars prioritet är låg. Vi har även försökt att ta reda på vad eleverna uppskattar mest när det gäller religionsundervisningen. Det vi har kommit fram till är att intresset för religionskunskap är lågt bland både lärare och elever. Trots detta anser lärarna att ämnet är viktigt. Många av eleverna har svårt att förstå meningen med religionsundervisningen, samtidigt som det är flera av eleverna som anser att det är ointressant och tråkigt. Det har också visat sig att eleverna inte vet att livsfrågor tillhör religionsundervisningen. Samtidigt är det flera av eleverna som tycker detta är intressant. Lärarna anser också att livsfrågor är viktiga och att de borde bli bättre att förklara för eleverna att det tillhör religionsundervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject religionsundervisning
religionskunskap
ämnets betydelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/7817 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics