Prevention av kateterrelaterad urinvägsinfektion

DSpace Repository

Prevention av kateterrelaterad urinvägsinfektion

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Stenholm, Annica
dc.contributor.author Lundberg, Annika
dc.date.accessioned 2009-02-18T07:49:18Z
dc.date.available 2009-02-18T07:49:18Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/7820
dc.description Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka sjuksköterskans preventiva åtgärder för kateterrelaterad urinvägsinfektion. Studien baseras på Goodmans sju steg för systematisk litteraturstudie. Totalt tio vetenskapliga artiklar med varierande kvalitet inkluderades. Artiklarnas söktes fram i databaserna Cinahl och PubMed och kvalitetsgranskades utifrån ett modifierat granskningsprotokoll. Resultatet visar på en minskning av incidensen av kateterrelaterad urinvägs¬infektion vid utförandet av preventiva åtgärder så som; handtvätt och korrekt fästning av kateterslangen, användning av intermittent och silverbelagd kateter, påminnelseprocedurer om onödiga katetrar och kontroll av kateterdurationen. En mer heltäckande studie angående dessa åtgärder behövs för att dess evidensgrad ska kunna fastställas. en
dc.description.abstract The aim of this literature review was to investigate the nurse preventive measures for catheterrelated urinary tract infection. The study is based on Goodman's seven steps for a systematic literature review. A total of ten scientific articles with varying quality were included. The articles were found in the databases Cinahl and PubMed. The quality of the articles was determined by using a modified quality protocol. The result shows a reduction in the incidence of catheter-related urinary tract infection in carrying out preventive measures such as; handwash and proper fixation of catheter tubing, the use of intermittent and silver-coated catheter, a reminder procedure of unnecessary use of catheters and control of the duration of the catheterization. A more comprehensive study on these measures is needed to be able to determine their degree of evidence. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject Duration en
dc.subject Handtvätt en
dc.subject KAD en
dc.subject Kateterfästning en
dc.subject Katetertyp en
dc.subject Påminnelse en
dc.subject UVI en
dc.title Prevention av kateterrelaterad urinvägsinfektion en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics