VAR RÄDD OM DITT HJÄRTA, SLUTA RÖKA! - EN LITTERATURSTUDIE OM FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER FÖR RÖKPREVENTION RELATERAD TILL HJÄRT- KÄRLSJUKDOM

DSpace Repository

VAR RÄDD OM DITT HJÄRTA, SLUTA RÖKA! - EN LITTERATURSTUDIE OM FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER FÖR RÖKPREVENTION RELATERAD TILL HJÄRT- KÄRLSJUKDOM

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title VAR RÄDD OM DITT HJÄRTA, SLUTA RÖKA! - EN LITTERATURSTUDIE OM FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER FÖR RÖKPREVENTION RELATERAD TILL HJÄRT- KÄRLSJUKDOM
Author Kertesz, Madeleine ; Noghi, Gabriela
Date 2009
English abstract
Smoking is the most common external cause of cardio- vascular disease and early death. Though the population is aware of the consequences of smoking many people continue to smoke. This has become a big problem for the communities so medical care has begun to work more preventively. The purpose of this literature study was to investigate which measure the nurse can supply to support the patients with cardio- vascular diseases on smokingcessation process. The method was a literature study, based on Goodmans seven steps. The results are based on ten both qualitative and quantitative scientific articles. The results showed which measure the nurse can support on the anti smoke process. These measures are the nurse’s support; conversation, information, follow-up and mapping of risk for relapse. Even if nicotine replacements and antidepressive medicine are used the nurse have active role i the process. Some of the methods could be combined depending on individual needs and they had a good effect. The best place to start an anti smoke cure is in the hospital.
Swedish abstract
Rökning är den vanligaste yttre orsaken till hjärt- kärlsjukdom och förtidig död. Trots att befolkningen är medveten om konsekvenserna av rökning fortsätter många att röka. Detta har blivit ett stort problem för samhället vilket har lett till att sjukvården har börjat arbeta mer preventivt. Syftet med denna litteraturstudie var att utforska vilka åtgärder sjuksköterskan kunde tillhandahålla för att stödja patienter med hjärt- kärlsjukdom i rökavvänjningsprocessen. Metoden var en litteraturstudie, som grundar sig på Goodmans sju steg. Resultatet bygger på tio både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultaten visar vilka åtgärder sjuksköterskan kan tillhandahålla i rökavvänjningsprocessen. Dessa åtgärder är sjuksköterskans stöd, samtal, information, uppföljning och kartläggning av risker för återfall. Även om nikotinersättningsmedel och antidepressivt läkemedel används har sjuksköterskan en aktiv roll i processen. Några av dessa metoder kan kombineras beroende på individuella behov och detta ger god effekt för rökfrihet. Den lämpligaste miljön för att börja med rökavvänjning är sjukhuset.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Hjärt- kärlsjukdomar
Sjuksköterskans roll
Rökprevention
Rökavvänjningsprocess
Rökavvänjningsmetoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/7821 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics