Att sitta i samma båt- En litteraturstudie om cancerpatienters upplevelser av stödgrupper och självhjälpsgrupper.

DSpace Repository

Att sitta i samma båt- En litteraturstudie om cancerpatienters upplevelser av stödgrupper och självhjälpsgrupper.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att sitta i samma båt- En litteraturstudie om cancerpatienters upplevelser av stödgrupper och självhjälpsgrupper.
Author Lilja, Sophia ; Samuelsson, Rebecka
Date 2009
English abstract
Each year 50 000 new cases of cancer in Sweden is discovered, which means that more than 100 people is diagnosed every day. Getting diagnosed with cancer is often a shock to the victim. Social support is of great importance for how the crisis will be handled by the patient. The aim of the literature review was to identify cancer patients' experiences of participation in various forms of support and self-help groups that can be led or initiated by a nurse. The method is a literature review conducted in ten qualitative articles. As a theoretical framework Travelbees nursing theory has been used. The results showed that support groups or self-help groups gave the experience of a feeling of fellowship and belonging among the participants, to get and give support to each other, stronger self-confidence, to feel hopeful and negative experiences of participation.
Swedish abstract
Varje år upptäcks 50 000 nya fall av cancer i Sverige, vilket innebär att drygt 100 personer insjuknar varje dag. Att få diagnosen cancer innebär ofta en chock för den drabbade. Det sociala stödet är av stor betydelse för hur krisen kommer att hanteras av patienten. Syftet med litteraturstudien var att kartlägga cancerpatienters upplevelser av att delta i olika former av stödgrupper och självhjälpsgrupper som kan ledas eller initieras av sjuksköterskan. Metoden är en litteraturstudie utförd på tio kvalitativa artiklar. Som teoretisk referensram har Travelbees omvårdnadsteori använts. Resultatet visade att stödgrupper eller självhjälpsgrupper gav upplevelsen av att känna gemenskap och tillhörighet mellan deltagarna, att få och ge stöd av varandra, stärkt självförtroende, att uppleva hopp samt negativa upplevelser av deltagande.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject cancer
sjuksköterska
självhjälpsgrupper
stödgrupper
Travelbee
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/7825 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics