Areans omkrets eller omkretsens area?

DSpace Repository

Areans omkrets eller omkretsens area?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Areans omkrets eller omkretsens area?
Author Garmfors, Peter ; Johnsson, Kenth
Date 2009
Swedish abstract
I vår studie har vi valt att undersöka i vilken utsträckning eleverna har förståelse för de geometriska begreppen area och omkrets och framförallt om eleverna kan skilja på dessa begrepp. Vi valde att genomföra undersökningen med hjälp av en enkät som besvarades av totalt 152 elever från 8 klasser fördelat på skolår 8 och 9. Enkäten består av rena matematiska uppgifter såväl som textuppgifter för att prova olika infallsvinklar hos våra informanter. Resultatet visar på att det finns brister och svårigheter med att skilja de båda begreppen åt vilket ytterligare förstärker vår egen erfarenhet samt tidigare studier på området. De största problemen uppstår när det gäller att hantera areabegreppet. Vi har en klar uppfattning om att en del av dessa problem kan åtgärdas genom ett förändrat lärande som utsätter eleven för konkret, laborativ och kommunikativ matematik som ställer högre krav på matematisk förståelse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject area
förståelse
geometri
kön
omkrets
Handle http://hdl.handle.net/2043/7827 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics