Fysisk aktivitet som fallprevention i särskilt boende - en litteraturstudie

DSpace Repository

Fysisk aktivitet som fallprevention i särskilt boende - en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fysisk aktivitet som fallprevention i särskilt boende - en litteraturstudie
Author Bergman, Anna
Date 2009
English abstract
Vi får en allt äldre befolkning. I takt med att befolkningen åldras kommer antalet äldre, med behov av särskilt boende, att öka. Man vet idag att vissa äldre med speciella bakgrundsfaktorer har en större risk att drabbas av sjukdom och skada. En av de fyra största bakgrundsfaktorerna som medför hög risk för sjukdom och skada är fallbenägenhet. Fall är mest rapporterade inom särskilda boenden, cirka 60 % av vårdtagarna inom särskilda boenden drabbas årligen av ett eller flera fall. Tidigare studier har visat att fysisk aktivitet kan leda till en förbättrad balans och minskad falltendens. Litteraturstudien ämnade att undersöka lämpliga former av fysisk aktivitet för att minska fall hos äldre i särskilt boende, genom att belysa fysisk aktivitets effekt på inre riskfaktorer samt fallfrekvensen. En litteraturstudie av kvantitativa studier gjordes. Resultatet som framkom föreslår att ett och samma träningsprogram förmodligen inte passar alla äldre. Förenklad Tai Chi passar möjligen de äldre som är mer mobila och Sun-style Tai Chi passar de som har någon riskfaktor för att falla. En del program, som exempelvis att utföra träningsprogrammet sittande, är möjligen mer fördelaktigt för de som är i behov av assistans vid förflyttning.
Swedish abstract
Our population are ageing. As this happens more people will be in need of long term care facilities. We now know that some elderly people with certain background factors are more likely to be injured or sick. One of the four biggest background factors is fall propensity. Most of the reported falls come from long term care facilities, approximately 60 % of the care takers in long term care facilities fall one time or more each year. Earlier studies has shown that physical activity can lead to improved balance and decreased fall propensity. This literature review intended to investigate suitable types of physical activity to decrease the number of falls of people living in long term care facilities, by illustrating the effect of physical activity, intrinsic risk factors and fall frequency. A literature review of quantitative studies was made. The result of the study was that one single training program is probably not suitable for all elderly living in long term care facilities. Simplified Tai Chi is possibly suitable more mobile elderlies and Sun-style Tai Chi suites the ones with a risk factor for falling. Some programs, like performing the training program while sitting down, is probably more favourable for those in need of transport assistance.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fysisk aktivitet
fall
sjuksköterska
intervention
särskilt boende
äldre
Handle http://hdl.handle.net/2043/7839 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics