Healthcare seeking behaviour when suspecting malaria. An ethnographic field study of indigenous people in Uganda

DSpace Repository

Healthcare seeking behaviour when suspecting malaria. An ethnographic field study of indigenous people in Uganda

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Healthcare seeking behaviour when suspecting malaria. An ethnographic field study of indigenous people in Uganda
Author Bagewitz, Astrid
Date 2009
English abstract
Malaria is a global problem that exists mostly in the tropical region of the world. In Uganda approximately 25-40% of the patients who are seeking governmental healthcare are patients with malaria related symptoms. Because Batwa is a minority group who differ from other Ugandans in their historical lifestyle, the present study investigates how this group are seeking healthcare. The study is qualitative and has used an ethnographic method, whereby ten interviews and one focus-group discussion to collect data. The theoretical framework has been medical anthropology, where a healthcare seeking model has been used. The result reveals a varied spectrum of healthcare option for Batwa too seek treatment within. However, Batwa healthcare seeking behaviour differs from other groups of healthcare seeking behaviour, according to earlier studies, and from the model used in the theoretical framework in the present study. Batwa prefer governmental healthcare in a greater extent, because it is cheaper and a more accessible alternative to get treated, compared to many of the other alternatives.
Swedish abstract
Malaria är ett globalt problem, som framförallt existerar i de tropiska delarna av världen. I Uganda uppskattas 25-40% av patienter som uppsöker statlig vård vara patienter som har relaterade malaria symtom. Eftersom Batwa är en minoritetsgrupp som skiljer sig från övriga Ugandier i sin historiska livsstil, undersöker denna studie hur denna grupp söker vård. Studien är kvalitativ och har använt sig av en etnografisk metod, därav tio intervjuer och en fokusgrupp diskussion för att samla data. Det teoretiska ramverket har varit medicinsk antropologiskt, där en hälsouppsökande modell har använts. Resultatet visar på en mängd olika hälsoalternativ för Batwa att söka vård inom. Dock skiljer sig Batwas hälsouppsökande beteenden från andra gruppers beteenden, enligt tidigare studier, och från det teoretiska ramverkets modell, som använts i uppsatsen. Batwa föredrar offentlig vård i högre grad, eftersom det är ett billigare och ett mer lättillgängligt alternativ att bli frisk på, i jämförelse med många andra alternativ.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language eng (iso)
Subject healthcare seeking behaviour
indigenous people
medical anthropology
malaria
Uganda
Handle http://hdl.handle.net/2043/7840 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics