Rock och popmusik i undervisningen

DSpace Repository

Rock och popmusik i undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rock och popmusik i undervisningen
Author Zavgorodni, Nikolai
Date 2009
English abstract
Abstract Nikolai Zavgorodni (2008) Title: Rock and popmusic in education. A study on the importance of rock and popmusic playing in music education. The aim of this study is to find out what music students think about playing in music lesson and their reflections on the importance of genre in music education. The study covers music education in high school. I have used both of quanititative and qualititative methods in my study. The quantitative method vas in the form of queststionnaires and qualitative method in the form of my observations above all in the form of definitions, conceptions and theoretical constructions. The result shows that play the instuments is very important for students and rock and popmusic have a high status in music education. The majority of students prefer more to play the instruments than their have theory in the lesson. The most of music students in high school believ that rock and popmusic is very important things in music education. One importans aspect is that teacher’s commitment to the students musical development. Keywords: genre, ensemble, music education, play the instruments.
Swedish abstract
Sammanfattning Nikolai Zavgorodni (2008) Titel: Rock- och popmusik i undervisningen. Syfte med denna studie är att undersöka vilken betydelse har musicerandet i elevernas musikaliska utveckling. Studien omfattar musikundervisningen i gymnasieskolan. Jag har använt mig av både kvantitativ och kvalitativ metoder i min studie. Den kvantitativa metoden var i form av enkätundersökningen och kvalitativa metoden i form av observationer men framförallt i form av definitioner, konceptioner och teoretiska konstruktioner. Resultatet visar att musicerandet har en stor betydelse för musikstuderande och rock- och popmusik har en hög status i undervisningen. Majoriteten av alla studerande anser att det är viktigt att man ska satsa mer på musicerandet än på teori på lektionerna. Det framgick även av enkätstudien att det är mycket viktig med genrebredd i musikundervisningen. Många musikstuderande i studien anser att rock och popmusikgenrer har en stor betydelse i musikundervisningen. En viktig aspekt är att läraren ska engagera sig i elevernas musikaliska utveckling. Sökord: genre, ensemble, musikundervisning, musicerandet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject music genre
ensemble
music education
Handle http://hdl.handle.net/2043/7851 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics