Tillgängligheten i Region Skåne - En processutvärdering av tillgänglighetsarbetets organisatoriskt påverkande faktorer

DSpace Repository

Tillgängligheten i Region Skåne - En processutvärdering av tillgänglighetsarbetets organisatoriskt påverkande faktorer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Tillgängligheten i Region Skåne - En processutvärdering av tillgänglighetsarbetets organisatoriskt påverkande faktorer
Author Björnklev, Joel ; Renmarker, Carl-Axel
Date 2009
Swedish abstract
I denna processutvärdering är syftet att granska, kartlägga och förklara det resultat Region Skåne idag påvisar genom vårdgarantiarbetet inom specialistvården. Våra frågeställningar fokuserar på verksamhetslogik, översättning/ implementering av denna verksamhetslogik till faktiska arbetsmetoder, matchning av verksamhetslogik samt faktiska arbetsmetoder gentemot det definierade problemet. Vår preciserade frågeställning tar upp om det finns organisatoriska faktorer som kan vara avgörande för hur implementeringsprocessen kan se ut. Denna utvärdering har en nyinstitutionell utgångspunkt inom vilken empirin analyseras. Våra slutsatser handlar i mångt och mycket om att tillgänglighetsarbetets organisation och implementering påverkas av organisatoriska faktorer såsom den organisatoriska ledningsstrukturen, attityder samt hur prioriterat tillgänglighetsarbetet är.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject frikoppling
implementeringsprocess
matchning
nyinstitutionalism
organisatorisk faktor
tillgänglighet
utvärdering
verksamhetslogik
vårdgaranti
översättning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7852 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics