Tillgängligheten i Region Skåne - En processutvärdering av tillgänglighetsarbetets organisatoriskt påverkande faktorer

DSpace Repository

Tillgängligheten i Region Skåne - En processutvärdering av tillgänglighetsarbetets organisatoriskt påverkande faktorer

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Björnklev, Joel
dc.contributor.author Renmarker, Carl-Axel
dc.date.accessioned 2009-02-20T10:42:17Z
dc.date.available 2009-02-20T10:42:17Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/7852
dc.description I denna processutvärdering är syftet att granska, kartlägga och förklara det resultat Region Skåne idag påvisar genom vårdgarantiarbetet inom specialistvården. Våra frågeställningar fokuserar på verksamhetslogik, översättning/ implementering av denna verksamhetslogik till faktiska arbetsmetoder, matchning av verksamhetslogik samt faktiska arbetsmetoder gentemot det definierade problemet. Vår preciserade frågeställning tar upp om det finns organisatoriska faktorer som kan vara avgörande för hur implementeringsprocessen kan se ut. Denna utvärdering har en nyinstitutionell utgångspunkt inom vilken empirin analyseras. Våra slutsatser handlar i mångt och mycket om att tillgänglighetsarbetets organisation och implementering påverkas av organisatoriska faktorer såsom den organisatoriska ledningsstrukturen, attityder samt hur prioriterat tillgänglighetsarbetet är. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject frikoppling en
dc.subject implementeringsprocess en
dc.subject matchning en
dc.subject nyinstitutionalism en
dc.subject organisatorisk faktor en
dc.subject tillgänglighet en
dc.subject utvärdering en
dc.subject verksamhetslogik en
dc.subject vårdgaranti en
dc.subject översättning en
dc.title Tillgängligheten i Region Skåne - En processutvärdering av tillgänglighetsarbetets organisatoriskt påverkande faktorer en
dc.type H1 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Socionomutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics