Potentiella framgångsfaktorer till Finlands goda resultat i PISA-undersökningarna

DSpace Repository

Potentiella framgångsfaktorer till Finlands goda resultat i PISA-undersökningarna

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Potentiella framgångsfaktorer till Finlands goda resultat i PISA-undersökningarna
Author Borg, Cecilia ; Samuelsson, Claire
Date 2009
Swedish abstract
Under flera års tid har den internationella undersökningen PISA visat att finska elever har bäst resultat i naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Dessa resultat gjorde att vi begav oss till Finland för att ta reda på vilka faktorer som ligger bakom de finska elevernas goda prestationer i naturvetenskap. Med hjälp av lärarintervjuer, enkätstudier samt observationer ville vi få svar på våra frågor. Studien visar på flera möjliga framgångsfaktorer bl.a. lärarutbildningens utformning, goda resurser samt läroplanens tydliga målformuleringar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject PISA-undersökning
Finland
Handle http://hdl.handle.net/2043/7855 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics